Afdeling Beleid en Dienstverlening

De afdeling Beleid en Dienstverlening bestaat uit Burgerzaken en Sociaal Domein. Op deze afdeling werken 24 collega’s. Burgerzaken kent iedereen van de balie en uitgifte paspoorten en rijbewijzen. Maar ze doen nog veel meer… Bijvoorbeeld het organiseren van de verkiezingen, bijhouden van de BRP (Basis Registratie Personen) en het opmaken en verwerken van de aktes voor huwelijken.

Het Sociaal Domein gaat over de sociale kant van het gemeentelijke beleid. Zoals jeugdhulp, werk en inkomen, maatschappelijke ondersteuning, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, sport en cultuur. We willen dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Dus dat inwoners gezond zijn en blijven. Maar ook dat inwoners met een beperking veilig in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Kortom: iedereen doet mee in Kapelle. Het team Sociaal Domein houdt zich bezig met wat inwoners daarvoor nodig hebben.

Afdeling Middelen

De afdeling Middelen is met 15 collega’s verantwoordelijk voor de taken op het gebied van financiën, DIV (Documentaire Informatie Voorziening), administratieve ondersteuning, bodes, facilitaire zaken en informatievoorziening. Samen werken zij aan een goede dienstverlening voor de organisatie, het bestuur en de inwoners van de gemeente.

De bode in de Raadzaal

Afdeling Leefomgeving

Deze afdeling zorgt onder andere voor beleid en beheerplannen op het gebied van Ruimtelijke Ordening en inrichting Openbare Ruimte. Zij zorgen voor een veilige inrichting van de openbare ruimte door projecten op het gebied van openbaar groen, weg- en rioolreconstructies voor te bereiden en uit te voeren. Daarnaast controleren zij of er wordt voldaan aan de geldende APV door het inzetten van BOA’s en houden ze toezicht op de naleving van (bouw)regels. Binnen deze afdeling beoordelen zij aanvragen voor evenementen en toetsen ze initiatieven op haalbaarheid. Waarbij zij samen met initiatiefnemers en belanghebbenden naar mogelijkheden kijken. Op deze afdeling werken 26 collega’s.

Staf

Bij Staf werken 8 collega’s. Deze houden zich bezig met communicatie, juridische zaken, veiligheid en de strategische visie. Collega’s kunnen bij Staf terecht met allerlei vragen zoals:

  • Hoe kan ik de tekst in deze brief leesbaarder maken voor mijn doelgroep?
  • Wat zou een creatief idee zijn om inwoners, ondernemers of maatschappelijke partners hierbij te betrekken?
  • Is dit initiatief juridisch wel mogelijk? Of moet er nog iets geregeld worden?
  • Past dit initiatief bij onze strategische visie? Wanneer is een handig moment om dit in te brengen?
  • Waar kan ik terecht met problemen op het gebied van openbare orde en veiligheid?