Als lid van de commissie bezwaarschriften adviseer je (samen met de andere commissieleden) de burgemeester, het college of de gemeenteraad over de afhandeling van bezwaren die tegen een besluit van één van hen zijn gemaakt. De leden worden hierbij ondersteund door de voorzitter. Als voorzitter leid je de hoorzitting en ben je het eerste aanspreekpunt voor de secretaris en de commissieleden. Hoe klinkt één van deze functies voor jou?

Jij doet het

De gemeente neemt dagelijks beslissingen over bijvoorbeeld het verlenen van een vergunning en het toekennen of afwijzen van subsidies. Als een belanghebbende het niet eens is met dit besluit, kan hij/zij bezwaar maken tegen dit besluit. De bezwaarschriften worden behandeld tijdens een hoorzitting. Bij deze hoorzitting wordt de bezwaarmaker, eventuele andere belanghebbenden en vertegenwoordigers van het college van burgemeester & wethouders gehoord. De hoorzittingen van de commissie zullen waarschijnlijk één keer in de maand op donderdag aan het einde van de middag plaatsvinden. Het horen van belanghebbenden en het adviseren gebeurt in een wisselend samengestelde commissie, bestaande uit twee leden en een voorzitter.
Het werkterrein van de commissie beslaat verschillende rechtsgebieden, zoals omgevingsrecht, handhaving, jeugdrecht, openbare orde, subsidierecht en de Wob. Meer concreet?

  • De zaken die gepland staan voor 'jouw' hoorzitting bereid je inhoudelijk voor;
  • Je stelt gericht en actief vragen tijdens de hoorzitting;
  • Als commissie breng je een schriftelijk advies uit aan het bestuursorgaan. De secretaris stelt een concept van dit advies op. Jij kijkt, samen met de commissieleden uit de zitting, het conceptadvies na en maakt verbetervoorstellen waar nodig.

Met ons

Een kleine gemeente, waar je grote verantwoordelijkheden krijgt. Dat is de gemeente Kapelle, jouw nieuwe werkgever. Vanuit het gemeentehuis aan het Kerkplein in Kapelle werk je samen met jouw collega’s voor de ruim 12.800 inwoners van de gemeente.
 

Voor jou

Als voorzitter ontvang je een vergoeding van € 198,- voor elke bijgewoonde hoorzitting. Als commissielid ontvang je een vergoeding van € 146,-.
 

Met jouw kracht

Met jouw integere opstelling ben je instaat een onafhankelijk oordeel te vormen. Je communicatieve vaardigheden zijn uitstekend. En je bent natuurlijk niet werkzaam voor of betrokken bij besluiten van de gemeente Kapelle of andere direct betrokken partijen. Ook heb je:

  • een juridische achtergrond en/of relevante werkervaring op academisch of HBO-niveau en daarmee de nodige kennis van het bestuurs(proces)recht;
  • bij voorkeur ervaring met de behandeling van bezwaarschriften;
  • een brede maatschappelijke belangstelling;
  • gevoel voor het functioneren van een bezwaarschriftencommissie in een politiek-bestuurlijke context;
  • als voorzitter natuurlijk gezag en het vermogen om sturend en bemiddelend op te treden;

Maak jij het mogelijk?

Zet je talent in en ontwikkel jezelf bij gemeente Kapelle. Solliciteer op de functie van lid of voorzitter van de commissie bezwaarschriften. Dat doe je natuurlijk zo snel mogelijk, maar vóór maandag 25 oktober aanstaande.
De sollicitatiegesprekken zijn gepland op dinsdag 9 november aanstaande.
Eerst meer informatie over de vacature? Bel of mail met Niki Timmerman (secretaris commissie bezwaarschriften) via 14 0113 of n.timmerman@kapelle.nl. Voor vragen over de procedure bel je met Agnita Braamse (HR-adviseur) via 06 – 1985 8213.

Jouw recruiter

Agnita Braamse

06-19658213 a.braamse@grdebevelanden.nl

Benieuwd naar jouw collega's?

Lees meer over het werk bij hun gemeente!

Naar verhalen