De krapte op de arbeidsmarkt belemmert het groei- en verandervermogen van de economie en bedreigt de leefbaarheid van onze dorpen en steden. Tegelijkertijd is er ook een grote groep mensen die niet aan een baan kan komen vanwege een mismatch op de Zeeuwse Arbeidsmarkt. In Zeeland slaan we de handen steeds meer ineen om gezamenlijk passende ondersteuning en begeleiding te organiseren voor deze doelgroep en andere werkzoekenden. Hiervoor is een goed samenspel tussen overheid, onderwijs en ondernemers van groot belang. De Arbeidsmarktregio Zeeland zet zich in om deze afstemming de komende jaren verder vorm te geven en zo de best passende ondersteuning en begeleiding te organiseren.

Ben jij een resultaatgerichte verbinder met oog voor de doelgroep? Zodanig dat meer werkgevers de geschikte kandidaat vinden en meer werkzoekenden aan een baan worden geholpen? Jij maakt het met jouw organisatietalent mogelijk als senior beleidsmedewerker arbeidsmarkt bij het team Arbeidsmarktregio van de gemeente Goes (als centrumgemeente van de Arbeidsmarktregio Zeeland).

Jij doet het

Vanuit de strategische meerjarenagenda zet de Arbeidsmarktregio Zeeland in op een veerkrachtige, inclusieve en grensoverstijgende arbeidsmarkt. Belangrijke onderdelen hiervan zijn:

 • Het vertalen van rijkbeleid en landelijke wet- en regelgeving naar regionale uitvoering.
 • Het inspelen en anticiperen op nieuwe ontwikkelingen binnen de arbeidsmarkt.
 • Het faciliteren van een Zeeuws breed afstemmingsplatform voor de arbeidsmarkt. 
 • Het leggen en beheren van relaties met de samenwerkingspartners.
 • Het aanjagen en financieren van nieuwe initiatieven met behulp van regionale, landelijke en Europese financieringsmogelijkheden.
 • Het coördineren van uiteenlopende projecten.

Jaarlijks bepalen we onze prioriteiten en maken we binnen het team een taakverdeling. Concreet richt jouw takenpakket zich de komende tijd op de volgende werkzaamheden:

 • Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een regionaal werkcentrum.
 • Het opzetten van een gezamenlijke naamgeving voor de Zeeuwse werkgeversservicepunten en het duidelijk positioneren van de dienstverlening. 
 • Vertegenwoordiging van de Arbeidsmarktregio in verschillende Zeeuwse en landelijke overleggen.
 • Het voorzitten van overleggen met samenwerkingspartners.
 • Het doorontwikkelen van de Zeeuwse aanpak jeugdwerkloosheid.
 • Het Zeeuws breed aanjagen van de doelstellingen uit de wet banenafspraak.
 • Het beheren van de financiën voor de projecten waar jij verantwoordelijk voor bent, waaronder het indienen van begrotingen en jaarrekeningen voor (landelijke) financieringsmogelijkheden.
 • Het aangaan van grensoverstijgende samenwerkingen, onder andere met Stad Gent.
 • Het mede ontwikkelen en onderhouden van de Zeeuwse Aanpak voor Statushouders.

Met ons

Gemeente Goes
Met welk vervoersmiddel je ook naar je werk reist, je bent zo op je werkplek waar het team Arbeidsmarktregio Zeeland al op je wacht. Samenwerking, bruggen bouwen en grenzen verleggen kenmerken jouw nieuwe team. Samenwerking staat sowieso centraal binnen de hele organisatie. Niet alleen met collega’s onderling, ook met stakeholders uit de regio, zoals gemeenten, UWV, Provincie, werkgevers- en werknemersorganisaties en onderwijsinstellingen. Benieuwd naar wie wij zijn en wat wij verder allemaal doen? Neem dan eens een kijkje op www.aandeslaginzeeland.nl.

Voor jou

Als je bij het team Arbeidsmarktregio Zeeland werkt, dan weet je zeker dat je een baan met impact hebt. Je verdient het om je te ontwikkelen op persoonlijk en professioneel gebied. Die kansen en mogelijkheden zijn er bij ons dan ook volop. Verder kan je voor deze vacature als senior beleidsmedewerker voor 32 tot 36 uur per week rekenen op:

 • Een bruto maandsalaris van maximaal € 5.021 bij 36 uur (schaal 10a). Uitloop naar € 5736,- is in de toekomst onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Dit salaris is volgens de salaristabel CAO Gemeenten, geldend per 1 april 2022. Op basis van de recente CAO onderhandelingen zullen de salarisbedragen verhoogd worden;
 • een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van je brutosalaris. Dit zet je bijvoorbeeld in voor:
  • vakantiegeld;
  • een eindejaarsuitkering;
  • extra verlofuren;
  • een fietsregeling.
 • een goede pensioenregeling;
 • 187,2 vakantie uren;
 • de mogelijkheid om (deels) thuis te werken;
 • flexibele werktijden en -dagen (in overleg);
 • thuiswerkvergoeding en een vergoeding om een thuiswerkplek in te richten;
 • een tegemoetkoming in de reiskosten woon-werk verkeer;
 • een aanstelling van een jaar met uitzicht op een vaste aanstelling.

Met jouw kracht

Met jouw proactieve houding, analytisch vermogen en creatieve oplossingsgerichtheid, weet je actuele maatschappelijke ontwikkelingen binnen de Arbeidsmarktregio Zeeland te vertalen naar beleid en uitvoering. Jij bent de verbinder die samen met ons onze ambities gaat waarmaken. Ook heb je:

 • Een relevante HBO- of WO-opleiding;
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden;
 • Kennis van en gevoel voor bestuurlijke processen en (financiële) organisatievraagstukken;
 • Minimaal 5 jaar werkervaring als beleidsmedewerker;
 • Werkervaring opgedaan met het ontwikkelen en uitvoeren van beleid en/of programma's op het gebied van arbeidsmarkt of de participatiewet;
 • Ervaring met samenwerkingsverbanden.

Maak jij het mogelijk?

Zet je organisatietalent in en ontwikkel jezelf bij het team Arbeidsmarktregio Zeeland van de gemeente Goes. Solliciteer op deze vacature. Dat doe je natuurlijk zo snel mogelijk, maar vóór 3 april aanstaande.

Eerst meer informatie over de vacature? Bel of mail met Stefan de Weerdt (bureauhoofd Team Arbeidsmarktregio Zeeland) via 06-40 69 81 99 of s.de.weerdt@goes.nl. Voor vragen over de procedure bel je met Jennice van Aerde (personeelsadviseur) via 06-52 56 09 76.

Jennice van Aerde

06-52560976 j.van.aerde@grdebevelanden.nl

Benieuwd naar jouw collega's?

Lees meer over het werk bij hun gemeente!

Naar verhalen