Team ICT verleent ICT diensten aan de vijf deelnemers en de GR zelf.

Team ICT bestaat uit onderstaande clusters:

  • ICT beheer (systeembeheer, netwerkbeheer, databasebeheer, servicedesk)
  • Informatievoorziening (Informatiemanagement, functioneel beheer)
  • Informatieveiligheid (Privacy Officer, CISO)

ICT beheer

ICT beheer zorgt ervoor dat vanaf de stekker in de muur alle hard- en software zo goed mogelijk beschikbaar gesteld wordt. Dat houdt in dat op een veilige en verantwoorde manier gewerkt wordt aan een technisch zo modern mogelijke omgeving voor de eindgebruikers. Dat daarbij niet altijd alle ruimte is voor alle techniek die beschikbaar is, komt doordat we in het overheidsdomein werkzaam zijn waar strenge eisen worden gesteld aan gegevensbeveiliging.

Informatiemanagement

Informatiemanagement en advies zorgt ervoor dat de juiste informatie op de juiste tijd voor de juiste medewerkers beschikbaar is. Dat doen zij door vooraf goed mee te denken en voor te bereiden bij aanschaf en implementatie van software en infrastructuur. Zij bewaken dat dit past in het totaalplaatje van de Bevelandse architectuur en zorgen dat er periodiek een I-visie is die wordt geactualiseerd.

Functioneel beheer

Functioneel Beheer maakt de vertaling van wat eindgebruikers nodig hebben aan functionaliteit en wat de applicatie biedt. Dus niet de pure techniek, maar de intermediair tussen techniek en eindgebruiker in. Zij adviseren, ondersteunen en richten in vanuit de wensen en eisen van de klanten.

Informatieveiligheid

Informatieveiligheid adviseert over het benodigde niveau en de kwaliteit van beveiliging. Daarnaast zorgen zij ervoor dat de juiste zaken op dit gebied voor het voetlicht komen, zodat de beslissers weloverwogen besluiten kunnen nemen. Ook ziet de privacy officer erop toe dat zaken worden nageleefd. Het cluster is ook een belangrijke spin in het web bij het doorlopen van de audits op informatieveiligheid.

Naar de organisatie