De afdeling ICT is gehuisvest in de gemeentehuizen van Borsele en Goes. Vanuit deze vestigingen en op locatie verleent ICT haar diensten aan de vijf deelnemers en de GR zelf.

De afdeling ICT bestaat uit 2 teams:

  • ICT beheer (systeembeheer, netwerkbeheer, databasebeheer, servicedesk)
    Het team ICT beheer zorgt ervoor dat vanaf de stekker in de muur alle hard- en software zo goed mogelijk beschikbaar gesteld wordt. Dat houdt in dat op een veilige en verantwoorde manier gewerkt wordt aan een technisch zo modern mogelijke omgeving voor de eindgebruikers. Dat daarbij niet altijd alle ruimte is voor alle techniek die beschikbaar is, komt omdat we in het overheidsdomein werkzaam zijn waar strenge eisen worden gesteld aan beveiliging van gegevens.
  • Informatievoorziening (Informatiemanagement, Projecten en functioneel beheer).
    Het team Informatievoorziening zorgt ervoor dat de juiste informatie op de juiste tijd voor de juiste medewerkers beschikbaar is door vooraf goed mee te denken en voor te bereiden bij implementatie van software. Zij bewaken dat dit past in het totaalplaatje van de Bevelandse architectuur. En deels neem de afdeling ICT het zogeheten functioneel beheer van de software voor haar rekening. Dus niet alleen de pure techniek, maar ook de daarbij behorende activiteiten als informatieplanning en niet te vergeten informatieveiligheid.

Het dienstenpakket van ICT is vastgelegd in verschillende dienstverleningsovereenkomsten.

 

Naar de organisatie