GR de Bevelanden ook de regionale sociale dienst op de Bevelanden. We helpen inwoners van de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal op het gebied van Werk, Inkomen en Zorg (WIZ). Inwoners kunnen bij ons terecht als zij financiële problemen hebben, zonder werk zitten of ondersteuning nodig hebben om zelfstandig te kunnen wonen. We werken grotendeels vanuit het stadskantoor in Goes. De collega’s van de gebiedsteams werken samen met de gemeenten om zorg en sociale zekerheid dichtbij inwoners te organiseren.

De uitvoering van Inkomen en Zorg gebeurt in twee gebiedsteams:

  • Gebiedsteam Goes & Noord-Beveland
  • Gebiedsteam Borsele, Kapelle en Reimerswaal

Uitvoering van de wetten

In de gebiedsteams voeren we drie wetten uit:

  1. Participatiewet- inkomensdeel (Pw)
  2. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  3. Wet gemeentelijke schulddienstverlening (Wgs)

Bij sommige mensen kunnen de financiële problemen zo opstapelen dat ze het zelf (even) niet meer redden. Zij hebben een stukje sociale zekerheid nodig. Voor deze inwoners bieden we een vangnet. De klantmanagers Inkomen en de Intakers helpen inwoners met financiële problemen een stap verder richting sociale zekerheid. Bijvoorbeeld door een uitkering te verstrekken of bijzondere bijstand te verlenen.

Het kan ook zijn dat de financiële problemen zo groot zijn, dat er schulden ontstaan. Inwoners kunnen dan bij de collega’s van schulddienstverlening terecht. Door vroegsignalering trekken we op tijd aan de bel als we signalen over betalingsachterstanden ontvangen. Daarnaast kunnen de collega’s van schulddienstverlening trajecten inzetten waarbij de schulden worden geregeld. In alle gevallen wordt gestreefd naar een financieel rustige basis, om vervolgens de problemen op alle gebieden aan te pakken.

De klantmanagers Zorg helpen bij vragen naar passende ondersteuning in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Zij brengen bij iedere inwoner die het zelf even niet redt de persoonlijke situatie in kaart om een passende oplossing te vinden. Ze kijken eerst naar een oplossing in de eigen omgeving. Als dat niet lukt, dan wordt bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, een regiotaxipas of dagbesteding aangeboden.

Tot slot zorgen de collega’s van de uitkeringsadministratie ervoor dat alles op tijd wordt uitbetaald aan de inwoners.

Terug naar organisatie