Op 1 januari 2015 is de afdeling WIZ van GR de Bevelanden officieel van start gegaan en tot stand gekomen door een samenvoeging van de vijf Bevelandse WIZ-afdelingen. De afdeling WIZ verricht haar werkzaamheden vanuit het stadskantoor in Goes. De afdeling voert alle uitvoerende en adviserende werkzaamheden op het gebied van werk, inkomen en zorg uit voor bewoners van de Bevelandse gemeenten.

De afdeling WIZ is een dynamische afdeling met 130 bevlogen medewerkers. De afdeling bestaat uit een zestal teams, met elk aan het hoofd een teamleider. De zes teamleiders worden aangestuurd door het WIZ afdelingshoofd; tezamen vormen zij het Management Team WIZ.

 • Team Beleid & Kwaliteit
  Team Beleid & kwaliteit is het team met de stafmedewerkers en bestaat uit beleidsmedewerkers (op de terreinen werk, inkomen en zorg), medewerkers bezwaar en beroep, medewerkers kwaliteit en interne controle en een communicatieadviseur.
 • Team Poort & WSP
  Team Poort bestaat uit intakers en medewerkers handhaving. Binnen het werkgevers servicepunt (WSP) bestaat uit medewerkers jobhunting, medewerkers Sociale Return, adviseur Inclusieve arbeidsanalyse en een arbeidsdeskundige.
 • Team Activering
  Participeren betekent meedoen. Dat geldt ook voor de inwoners die in een uitkeringssituatie terecht zijn gekomen. De mensen die wij spreken hebben allemaal hun eigen verhaal. Wat zij gemeen hebben is dat ze door allerlei vervelende omstandigheden geen inkomen meer hebben en zij de weg naar werk zelf niet meer kunnen vinden. De klantmanagers van het team activering begeleiden deze personen naar een (parttime) baan of een eigen bedrijf. Is werken voor deze persoon niet mogelijk? Dan kijken we of er een andere manier is waarop iemand toch kan meedoen in de maatschappij, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk. Want we vinden het belangrijk dat iedereen naar vermogen aan de slag kan en gaat. De klantmanager activering is in dit proces de spin in het web en werkt met veel andere organisaties en instellingen samen. Denk aan de verschillende zorgorganisaties in onze regio, de gemeenten, maatschappelijk werkers, de Betho en het Werkgeversservicepunt Oosterschelderegio.. Kortom: een dynamisch en betekenisvol werkterrein, waar geen dag hetzelfde is.
 • Team Inkomen en schulddienstverlening
  Team Inkomen bestaat uit klantmanagers Inkomen en voert op grond van de Participatiewet en de Gemeentewet inkomensregelingen uit, waarmee wij een goed financieel vangnet bieden aan mensen die zelf (tijdelijk) geen of onvoldoende inkomen hebben.
 • Team Zorg
  Team Zorg bestaat uit klantmanagers Zorg en is verantwoordelijk voor het bieden van passende ondersteuning in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning aan de inwoners van de vijf Bevelandse gemeenten.
 • Team Bedrijfsvoering
  Team bedrijfsvoering bestaat uit de uitkeringenadministratie, secretariaat, debiteurenadministratie, financiƫle administratie en applicatiebeheer. Team bedrijfsvoering faciliteert en ondersteunt de andere teams binnen de afdeling.

 

Terug naar organisatie