Concern

De afdeling Concern bestaat uit dertig collega’s, die werkzaam zijn op het gebied van financiën, communicatie en juridische zaken. Daarnaast behoren ook het bestuurssecretariaat en Stichting Goes Marketing bij de afdeling concern. Samen bieden ze een optimale dienstverlening voor de organisatie, het bestuur en de inwoners van Goes.

Dienstverlening

Op de afdeling Dienstverlening werken ongeveer 65 mensen. Ze helpen inwoners van wieg tot graf met hun overheidszaken. Onder de afdeling vallen onder andere de publieksbalie, receptie en het klantcontactcentrum. Maar bij Dienstverlening zijn de collega’s ook bezig met het adviseren en toetsen bij (bouw)plannen van particulieren, nieuwe ondernemingen of ruimtelijke initiatieven. Ze stellen vergunningen op, verlenen toezicht en doen waar nodig aan handhaving. Ook gaan zij over bodem- en archeologiebeleid.

Facilitaire Zaken

De afdeling Facilitaire zaken bestaat uit 42 collega’s die werken aan informatievoorziening en beheer, digitalisering, informatiebeveiliging, reprografie, cultureel erfgoed, post- en archiefzaken, de catering en alles op het gebied van schoonmaak, telefonie en gebouwonderhoud.

Omgeving en Economie

De afdeling omgeving en economie heeft 32 collega’s die ervoor zorgen dat het in Goes goed toeven is op het gebied van wonen, werken en recreëren. Ze gaan over klimaat, parkeren, milieu, stedenbouw, groenbeleid, grondbedrijf, verkeer, economie, recreatie, planologie, strategisch advies, wonen, detailhandel en vastgoed.

Openbare Ruimte

De afdeling openbare ruimte bestaat uit 89 collega’s. Vanuit het ingenieursbureau (GIB) en het aannemingsbedrijf (GAB) ontwerpen, realiseren en beheren ze de openbare ruimte van onze gemeente. Denk aan het groen, reiniging, wegen, riolering en water, openbare verlichting en gebouwenbeheer.

Samenleving

De afdeling samenleving is met de afdeling Werk, Inkomen & Zorg (GR de Bevelanden) verantwoordelijk voor het sociaal domein binnen de gemeentelijke taken. De ongeveer zestig collega’s werken in vier teams: Samenleving, Centrum voor Jeugd en Gezin, Regionaal Bureau Leerlingzaken en Arbeidsmarktregio Zeeland.