Sollicitatie voor Programmamanager burger- en overheidsparticipatie