Wat maakt werken in onze organisatie zo leuk? Er zijn volop mogelijkheden voor onze medewerkers. Met een relatief kleine organisatie werken we aan verschillende opgaves. Je hebt dus een breed takenpakket. We investeren in persoonlijke groei en talentontwikkeling. Daarnaast krijg je veel vertrouwen, verantwoordelijkheid en alle ruimte om met initiatieven te komen.

Onze afdelingen

We hebben drie afdelingen: afdeling Beleid en Dienstverlening, afdeling Middelen en afdeling Leefomgeving. Elke afdeling heeft een eigen afdelingshoofd. Daarnaast is er nog een Staf die rechtstreeks valt onder de gemeentesecretaris. Elke afdeling heeft minimaal één coördinator.

Afdeling Beleid en Dienstverlening

De afdeling Beleid en Dienstverlening bestaat uit Burgerzaken en Sociaal Domein. Burgerzaken kent iedereen van de balie en uitgifte paspoorten en rijbewijzen. Maar we doen nog veel meer… Bijvoorbeeld het organiseren van de verkiezingen, bijhouden van de BRP (Basis Registratie Personen) en het opmaken en verwerken van de aktes voor huwelijken. En we zijn aan de telefoon het eerste aanspreekpunt als je contact met ons opneemt.

Het Sociaal Domein gaat over de sociale kant van het gemeentelijke beleid. Zoals jeugdhulp, werk en inkomen, maatschappelijke ondersteuning, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, sport en cultuur. We willen dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Dus dat inwoners gezond zijn en blijven. Maar ook dat inwoners met een beperking veilig in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Met de komst van het Kapels Netwerk hebben we het welzijnswerk terug naar de gemeente gehaald. En kunnen inwoners hier aankloppen voor allerlei soorten hulp.

Afdeling Middelen

Op de afdeling Middelen zijn we verantwoordelijk voor de taken op het gebied van financiën, DIV (Documentaire Informatie Voorziening), administratieve ondersteuning, bodes, facilitaire zaken en informatievoorziening. Ook het beheer van onze gebouwen ligt bij deze afdeling. Zo zorgen we vanuit deze afdeling voor nieuw meubilair, zodat we kunnen flexwerken. Ook loopt nu het project herinrichting van ons gemeentehuis. Waardoor dit straks mooier en duurzamer is.

Afdeling Leefomgeving

Op deze afdeling zorgen we onder andere voor beleid en beheerplannen op het gebied van Ruimtelijke Ordening en inrichting Openbare Ruimte. We zorgen voor een veilige inrichting van de openbare ruimte door projecten op het gebied van openbaar groen, weg- en rioolreconstructies voor te bereiden en uit te voeren. Hier verlenen we vergunningen voor bijvoorbeeld woningbouw of evenementen.

Daarnaast controleren we of er wordt voldaan aan de geldende regels door het inzetten van BOA’s en toezichthouders. De (invoering van de) Omgevingswet en Duurzaamheid zijn belangrijke opgaves. Ook op het gebied van toerisme en recreatie zijn we volop in beweging. Samen met inwoners, ondernemers en verschillende initiatiefnemers werken we aan een gemeente waar iedereen kan wonen, werken en leven!

Staf

Vanuit de Staf ondersteunen en initiëren we op het gebied van communicatie, juridische zaken, informatieveiligheid, dienstverlening, strategie en openbare orde en veiligheid. We denken bijvoorbeeld graag mee over hoe je inwoners of ondernemers het beste bij een plan betrekt. Wat een handig moment is om een advies voor te leggen aan de raad en of een plan juridisch wel mogelijk is. Projecten waar we nu aan meewerken zijn bijvoorbeeld: de Omgevingswet, Duurzaam Kapelle en diverse regionale samenwerkingen. Daarnaast zijn we druk met de opvang van vluchtelingen en met het ontwikkelen van een nieuwe huisstijl voor onze organisatie.

Onze gemeente

Ben je enthousiast geworden over onze organisatie en wil je meer weten over onze gemeente? Lees dan verder.