Op 1 januari 2015 is de Gemeenschappelijke Regeling de Bevelanden (verder genoemd: GR de Bevelanden) officieel van start gegaan. GR de Bevelanden bevordert een duurzame, robuuste samenwerking door het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de vijf gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal.

De behartiging van deze belangen heeft betrekking op de volgende domeinen:

  • Samenwerking op het gebied van ICT
  • Samenwerking op het gebied van HRM en personeels- en salarisadministratie
  • Samenwerking op het gebied van werk, inkomen en zorg

Aan de totstandkoming van GR de Bevelanden is een intensief traject voorafgegaan waarbij met de bundeling van ambtelijke expertise op strategisch, tactisch en operationeel niveau de volgende 3 hoofddoelen als uitgangspunt dienden:

  • Optimaliseren van kwaliteit
  • Reduceren van kosten
  • Verminderen van organisatorische kwetsbaarheid

Het algemeen bestuur van GR de Bevelanden bestaat uit tien leden: elke deelnemende gemeente heeft de burgemeester en een wethouder afgevaardigd. Het dagelijks bestuur bestaat uit de vijf burgemeesters. Per domein heeft het algemeen bestuur een overleg van portefeuillehouders ingesteld. Dit overleg is een vaste commissie van advies dat het dagelijks bestuur over het betreffende domein adviseert.

GR de Bevelanden is een professionele en ambitieuze organisatie, waarin ongeveer 180 collega’s werken. De organisatie wordt aangestuurd door de directeur en 6 managers. Samen vormen zij het Managementteam. De managers sturen de volgende teams aan:

Terug naar organisatie