Op 1 januari 2015 is de Gemeenschappelijke Regeling de Bevelanden (verder genoemd: GR de Bevelanden) officieel van start gegaan. GR de Bevelanden bevordert een duurzame, robuuste samenwerking door het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de vijf gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal.

De behartiging van deze belangen heeft betrekking op de volgende domeinen:

  • Samenwerking op het gebied van ICT.
  • Samenwerking op het gebied van informatievoorziening.
  • Samenwerking op het gebied van P&O en personeels- en salarisadministratie.
  • Samenwerking op het gebied van werk, inkomen en zorg (WIZ).

Aan de totstandkoming van GR de Bevelanden is een intensief traject voorafgegaan waarbij met de bundeling van ambtelijke expertise op strategisch, tactisch en operationeel niveau de volgende 3 hoofddoelen als uitgangspunt dienden:

  • Optimaliseren van kwaliteit.
  • Reduceren van kosten.
  • Verminderen van organisatorische kwetsbaarheid.

Het algemeen bestuur van GR de Bevelanden bestaat uit tien leden: elke deelnemende gemeente heeft de burgemeester en een wethouder afgevaardigd. Het dagelijks bestuur bestaat uit de vijf burgemeesters. Per domein heeft het algemeen bestuur een overleg van portefeuillehouders ingesteld. Dit overleg is een vaste commissie van advies dat het dagelijks bestuur over het betreffende domein adviseert.

Inmiddels is het samenwerkingsverband uitgegroeid naar een professionele en ambitieuze organisatie, waarin bijna 160 mensen werkzaam zijn. De organisatie wordt aangestuurd door de directeur en kent drie afdelingen:

De directeur en de drie afdelingshoofden vormen samen het Management Team van GR de Bevelanden.

 

Terug naar organisatie